domingo, 14 de diciembre de 2014

3r Concurs de Pessebres i Diorames - BASESBASES DEL 3r CONCURS DE PESSEBRES I DIORAMES

0 - Àrea dels concurs
El concurs es limita als pessebres situats a Tortosa i Roquetes i les seves pedanies.

1- Modalitats
Pessebres familiars :
- Familiar popular: és el realitzat amb elements naturals i sense
limitació de mides.
- Familiar artístic: serà el construït amb elements de creació artística
pròpia i sense limitació de mides.

Escoles/instituts:
- Cal que presentin un pessebre de tipus popular o artístic.

2- Premis. S’estableixen tres premis per a cadascuna de les categories: Popular, Artístic i Escolar. L’entrega de premis es farà el dissabte 10 de gener de 2015 a l’espai on s’exposa la Mostra de Pessebres i Diorames.

3- Inscripció. La inscripció al concurs es formalitzarà de l’1 al 25 de desembre de 2014 a la Mostra de Pessebres i Diorames o per correu electrònic a pessebrestortosa@gmail.com indicant NOM, EDAT,  ADREÇA i MODALITAT en la qual s’inscriu.

4- Jurat. El jurat estarà constituït per persones idònies, designades per la Junta Directiva de l’Associació Pessebristes de Tortosa i les Terres de l’Ebre, que donarà a conèixer el resultat del concurs oportunament. El seu veredicte serà inapel·lable i podrà declarar deserts els premis que no reuneixin suficient qualificació. Es reserva el dret de canviar la modalitat dels pessebres presentats a concurs.
- La visita del jurat al domicili dels pessebristes inscrits es farà els dies posteriors a Nadal. La visita als col·legis es farà en horari lectiu concertant la visita prèviament. Els pessebres no visitats per absència seran considerats, en última instància, fora de concurs.
- La qualificació del jurat serà establerta segons la puntuació donada a cada pessebre pels conceptes de: primer terme, paisatge, cel, perspectiva, llum, color i composició.

5- Nota. Tota inscripció al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i podrà ser refusada l’admissió de pessebres que no s’ajustin al noble fi d’aquesta convocatòria.

martes, 17 de diciembre de 2013

Fotos exposició diorames 2013

                                         Acte inauguaral Exposició de Diorames 2013

                                         Acte inauguaral Exposició de Diorames 2013

                                          Diorama cedit per Asociación Belenista Justo y Pastor de Bilbao

                                          
     
                                          Autor Joan Espuny March

                                     
                                          Autor Angel Andreu Querol

                                          Autor Enrique Doménech

                                          Autor  Faustino Forés

                                          Autor Faustino Forés

                                      
                                         Autor Joan Espuny March

                                                          Autor Joan Espuny March

                                                          Autor Joan Espuny March

                                          Autor Germán Machi Castells

                                          Diorama cedit per Associació Pessebrista de Tarragona


                                        Diorama cedit per Associació Pessebrista de Tarragona

                                          Diorama cedit per Associació Pessebrista de Tarragona

lunes, 16 de diciembre de 2013

domingo, 10 de febrero de 2013